Aparcament Clínica Sant Josep

Estudi previ, disseny, projecte constructiu i direcció d’obra

Clínica
Sant Josep

Client
Xarxa Assistencial Universitària de Manresa

Projecte
Estudi previ, disseny, projecte constructiu i direcció d’obra

Pressupost
800.000€ de PEM