Junta de compensació

Pla parcial, reparcel·lació, projecte constructiu. Poligon industrial Pla del Forn / Pla de Miralles. Rajadell

Junta de
compensació

Client
Junta de compensació

Projecte
Pla parcial, reparcel·lacio,  projecte constructiu. Poligon industrial Pla del Forn / Pla de Miralles. Rajadell

Dimensions
260.000m2

Pressupost
8 M de PEM