Avinent Implant System

Projecte, direcció obra i legalització instal·lacions edifici industrial, oficines i aparcament

Avinent
Implant System

Client
Avinent Implant System

Projecte
Projecte, direcció obra i legalització instal·lacions edifici industrial, oficines i aparcament

Dimensions
6.038,17 m2

Pressupost
1.680.000€